Integracja systemów informatycznych

Łączymy w sprawne rozwiązanie systemy wspomagające zarządzanie zasobami, relacjami z klientem, procesami biznesowymi. Swoimi działaniami obejmujemy wszystkie procesy zmierzające spójnego scalenia poszczególnych aplikacji i systemów

Integracja aplikacji

Rozwiązania zapewniające bezproblemowe przetwarzanie danych i współpracę różnych aplikacji wspomagających procesy biznesowe.

Integracja danych

Systemy mające na celu porządkowanie i eliminowanie z baz danych elementów zbędnych, powtórzeń oraz błędnych zapisów.

Integracja systemów

Zapewnienie bezpiecznej współpracy różnych systemów: operacyjnych, baz danych, komunikacyjnych, urządzeń pamięci masowych.

Integracja sieciowa

Łączymy, zabezpieczamy i konfigurujemy sieci lokalne i rozległe, urządzenia sieciowe, łącza internetowe, kontroli dostępu, zasilania.

Korzyści płynące z integracji systemów informatycznych

Wydajność i obniżenie kosztów

Zintegrowanie systemów wpływa na wydajność pracy i obniża koszty. Gdy poszczególne systemy nie są zintegrowane pracownicy muszą obsługiwać i kontrolować wiele różnych systemów. Po integracji obsługa może być ograniczona do kilku kliknięć.

Zapewnienie spójność danych

Dane np. klientów mogą zostać raz wprowadzone do jednego systemu i mogą być wykorzystywane w wielu innych aplikacjach. Dzięki takiej organizacji danych oszczędzany jest czas pracy i ograniczone jest ryzyko korzystania z błędnych lub nieaktualnych informacji.

Skrócenie czasu reakcji

Prawidłowa integracja umożliwia nadzorowanie dużej ilości zasobów a alerty o wszelkich sytuacjach awaryjnych mogą być wysyłane i odbierane w czasie rzeczywistym odbierane za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia.

Więcej możliwości

Na podstawie informacji zbieranych i przechowywanych w różnych bazach danych i systemach mogą być tworzone w czasie rzeczywistym różnego rodzaju raporty, alerty i zestawienia i wykorzystane do podejmowania szybszych i lepszych decyzji.

Umów się na niezobowiązującą konsultację