Co to jest Administracja IT?

Administracja IT w firmach

Co to jest administracja IT?

Administracja IT to jedna z trzech usług świadczonych w ramach outsourcingu IT, czyli kompleksowej opieki informatycznej. Administracja IT to bardzo szerokie pojęcie, ale w skrócie można ją określić jako pełną opiekę administracyjną nad komputerami użytkowników oraz siecią lokalną. Na sieć lokalną mogą składać się, oprócz stacji roboczych, serwery wykorzystywane w firmach w różnych rolach, zarówno te fizyczne, jak i wirtualne oraz różnego rodzaju urządzenia sieciowe, w tym drukarki, routery czy switche.
W ramach administracji IT administratorzy zajmują się:

 1. Diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów informatycznych,
 2. Konserwacją systemów i wdrażaniem zabezpieczeń,
 3. Integrowaniem oraz migracją danych,
 4. Aktualizacją oprogramowania i zabezpieczeń,
 5. Bieżącym wsparciem dla administratorów IT,
 6. Konfiguracją, prawami dostępu użytkowników do funkcji systemu, zabezpieczeniami sieci stacji roboczych,
 7. Monitorowaniem stanu i bieżącą opieką nad serwerami,
 8. Wykonywaniem backupów systemu,
 9. Usuwaniem awarii zgłoszonych przez użytkowników za pośrednictwem Helpdesk,
 10. Tworzeniem dokumentacji technicznej oraz comiesięcznych raportów.

Czy administracja IT może odbywać się zdalnie?

Administracja IT to, w zdecydowanej większości, zadania wykonywane zdalnie, czyli obecność administratora nie jest wymagana na miejscu, w siedzibie obsługiwanej firmy. Wizyty realizowane są jedynie w przypadku kontroli okresowych, w celu sprawdzenia fizycznego stanu serwerów (na życzenie klienta). Tę nowoczesną formę administracji, proponowaną przez CONET Sieci i Systemy, stosuje obecnie coraz więcej firm, nie tylko ze względu na możliwość ograniczenia kosztów, lecz również z uwagi na dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, których może brakować na rynku, na którym działa firma.

Warunkiem realizacji zdalnej administracji IT jest odpowiednie przygotowanie środowiska. Serwery muszą posiadać funkcjonalność zdalnego zarządzania za pomocą konsoli (iDRAC, iRMS, kvm), a siedziba firmy musi mieć możliwość ustawienia bezpiecznego połączenia vpn IPSec. Konieczne jest również posiadanie sprzętu nadmiarowego (sprzęt zastępczy, klastry) oraz wdrożenie uprzednio przygotowanych procedur kopii zapasowych i przywracania awaryjnego. Odpowiednie przygotowanie środowiska jest kluczowe do sprawnej i niezawodnej administracji IT, dlatego wykonywane jest również przez CONET Sieci i Systemy.

Stosując się do wymienionych zaleceń obsługiwana firma zyskuje nie tylko profesjonalną zdalną opiekę administratora, ale również bezpieczeństwo zachowania ciągłości pracy.

Administracja okiem administratorów IT

Szef działu technicznego w CONET Sieci i Systemy:
Administracja IT polega na opiece nad infrastrukturą serwerową i sieciową klienta. Do obowiązków administratora należy cykliczny przegląd logów serwerów i urządzeń, instalacja aktualizacji systemów i sterowników, hardening, czyli wprowadzanie zabezpieczeń, weryfikacja stanu technicznego sprzętu i jego wydajności, zapewnienie prawidłowego wykonywania kopii zapasowych, instalacja oprogramowania i inne czynności konfiguracyjne wymagające uprawnień administratora. Posiadamy stały system monitoringu infrastruktury naszych klientów, dzięki czemu jesteśmy informowani na bieżąco o nieprawidłowościach, takich jak przerwy w dostępie do internetu czy kończące się miejsce na dysku serwerów. Pozwala nam to na proaktywne reagowanie na incydenty i informowanie o nich zanim klient je sam zauważy. Pozwala nam to osiągać wysoki wskaźnik zadowolenia klientów z naszych usług.

Administrator IT w CONET Sieci i Systemy:
Co to jest administracja? Trudno powiedzieć dokładnie – z grubsza to wiadomo, że zarządzanie infrastrukturą klienta. Tyle, że ta infrastruktura może być tak zróżnicowana, że ciężko wyodrębnić uniwersalną, wspólną część, którą da się zamknąć w jednym zdaniu.
W infrastrukturze mogą się znajdować:

 • Routery – sprawdzamy ich działanie po publicznym IP’ku lub VPN’owym od strony LANu. Ale są routery i routery – każdy może mieć skonfigurowaną inną funkcjonalność. Mogą być VLAN’y, VPN’y STS i CTS, IPS’ec, L2TP lub SSL, a może być zupełnie coś innego, więc trudno powiedzieć, co dany klient ma. Może być UTM klasy Stormshield, może być Cisco, Fortigate, Mikrotik itp.
 • Switche – są bardzo zróźnicowane, są proste i zaawansowane, z kontrolą przepływu ruchu, ACL’ami, VLAN’ami, LACP, STP – każdy klient ma inne ustawienia i sprzęt, ponieważ to jest ściśle uzależnione od topologii/infrastruktur. Po prostu sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie. Zasada „po nitce do kłębka” nietsety odnosi się również w przypadku występowania problemów, np. gdy wypadł SW09 u jednego klienta i stanął przez to cały segment sieci.
 • Serwery – to jest temat rzeka – na każdym mogą być różne role, mogą być fizyki lub wirtuale, każdy robi coś innego, różnie u każdego klienta. Sprawdzamy role DNS, DHCP, FS, PS, SQL, ERP oraz Hyper. Np. mamy u jednego klienta autoryzację RADIUS na NDS’ie, która służy do autoryzacji WIFI na AP, ale realizowana jest przez serwer – to wszystko się przenika i trzeba sprawdzić czy wszystkie zdefiniowane role/usługi działają poprawnie. Każdy ma to ustawione inaczej. Sprawdzamy tu również zajętości dysków i reakcje i czy działa wszystko poprawnie (głównie dyski int/ext).
 • Backupy serwerów – to też temat rzeka (chyba najważniejszy). Trzeba sprawdzać regularnie czy source dobrze podaje content, czy target istnieje, czy kopie tworzą się odpowiednio szybko oraz czy dyski się nie przepełniają.
 • Macierze dyskowe – u większości klientów mamy zewnętrzne macierze iSCSI/FC lub SMB3 – też trzeba sprawdzać czy działają poprawnie i współgrają z serwerami oraz czy są wystarczająco szybkie, czy dyski działają poprawnie i czy redundancja nie jest zagrożona.
 • Urządzenia brzegowe, łącza, wyposażenie serwerowni, GPD, PPD – sprawdzamy czy wszystko działa w prawidłowy sposób; każdy element jest ważny bo stanowi fragment „domku z kart” – jak jedno urządzenie nie będzie działać, to wpłynie to na kolejne elementy układanki.
 • Punkty AP – sprawdzenie dostępności, prawidłowej propagacji sygnału, odporności FW na błędy, właściwe parametry RX/TX, tematy security, sieci dla gości, mechanizmy QoS – głównie Ubiquiti na kontrolerze, ale u każdego klienta jest to trochę inaczej ustawione, kwestia implementacji.

Oprócz administracji urządzeniami, zajmujemy się również:

 • Mechanizmami powiadamiania – kontakt z klientami w zakresie odstępstw od normy i takie normalne utrzymywanie tego.
 • Opracowania własne – aby było jeszcze lepiej i żeby na to nie wydać majątku, zarówno od strony naszej firmy, jak i klienta – wchodzą w grę rożnego rodzaju automatyzacje, darmowe serwery wspomagające, monitoringi itp.
 • Trzeba też posiadać wiedzę w zakresie specjalistycznych produktów, usług i programów, których używają klienci, jak np. Autodesk czy Adobe, system ERP i jego pochodne oraz np. program do obsługi wtryskarek przemysłowych.

Masz pytania dotyczące administracji IT?

Zalety zdalnej administracji IT

Przekazując administrację IT firmie zewnętrznej organizacja zyskuje niezliczone korzyści. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze:

 1. Obniżenie i optymalizacja kosztów działu IT oraz firmy,
 2. Pozyskanie wykwalifikowanego zespołu projektowego na żądanie,
 3. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niekompetentnych pracowników oraz obniżenie kosztów działu HR,
 4. Stały dostęp do zespołu specjalistów, gotowych wesprzeć w każdej chwili i rozwiązać każdy problem,
 5. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i zabezpieczeń,
 6. Minimalizacja ryzyka związanego z opóźnieniem projektów – dla firmy zewnętrznej klient jest priorytetem,
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa IT w firmie, dzięki implementacji najnowszych zabezpieczeń oraz stałemu monitoringowi potencjalnych zagrożeń,
 8. Lepsza organizacja w firmie,
 9. Przeniesienie odpowiedzialności za działania IT na firmę zewnętrzną,
 10. Szybki czas reakcji w przypadku awarii (nawet 24h/7),
 11. Dedykowany opiekun firmy – administrator IT,
 12. Comiesięczny raport IT zawierający wykonane pracy.

Rodzaje współpracy przy usłudze administracja IT

Abonament

Usługa administracji IT może być świadczona w ramach outsourcingu IT na abonament. Jest to najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie dla firm. Wysokość abonamentu zależna jest od ilości użytkowników oraz SLA (Service Level Agreement), czyli oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz czasu jej usunięcia. W ramach abonamentu IT, CONET Sieci i Systemy oferuje trzy rodzaje SLA: Standard, Gold oraz Platinum. W ramach abonamentu na outsourcing IT klient otrzymuje, nie tylko administrację IT, lecz również usługi helpdesk i serwis IT.

SLA Administracja IT Serwis IT Helpdesk
Standard 8h/24h 8h/48h 6h/-
Gold 4h/12h 4h/24h 4h/-
Platinum 2h/8h 2h/12h 2h/-

*Reakcja/usunięcie awarii

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat abonamentów IT.

Pakiety godzin

Pakiety godzinowe usług informatycznych zostały stworzone, aby firmy mogły skorzystać z usługi, w razie nagłej potrzeby lub małego projektu informatycznego. Godziny można wykupić w naszym sklepie online (office365online.pl) i wykorzystać je na dowolne potrzeby informatyczny w ciągu 6 miesięcy. Oprócz usługi administracji IT, można również wykupić pomoc w zakresie helpdesku i serwisu IT.

Pakiety godzin Administracja IT Helpdesk Serwis IT
1 godzina 200 zł 90 zł 150 zł
10 godzin -10%: 1800 zł -10%: 810 zł  -10%: 1350 zł
20 godzin  -20%: 3200 zł -20%: 1440 zł -20%: 2400 zł

*Ceny netto

Wykup pakiet godzinowy IT.

Chcesz powierzyć nam administrację IT Twojej firmy?