Co to jest Outsourcing IT?

Co to jest Outsourcing IT i dlaczego warto z niego korzystać?

Co to jest Outsourcing IT?

Outsourcing IT to pełna lub częściowa obsługa informatyczna firmy przez zewnętrzny zespół IT. Dzięki zleceniu wspracia informatycznego zewnętrznemu dostawcy, firma nie tylko zapewnia sobie obsługę informatyczną na najwyższym poziomie i dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, lecz również obniża koszty i optymalizuje procesy.
Outsourcing IT może dotyczyć bieżącej obsługi pracowników (helpdesk), zarządzania systemami informatycznymi (administracja IT), serwisowania sprzętu komputerowego (serwis IT) czy projektowania i tworzenia aplikacji (outsourcing programistyczny).

Zalety Outsourcingu IT

 1. Obniżenie kosztów działu IT – dzięki outsourcingowi IT firmy mogą ograniczyć koszty związane z utrzymaniem działu IT.
 2. Uwolnienie zasobów IT – wynajmując obsługę informatyczną, wewnętrzny dział IT może się skupić na innych działaniach, np. procesach automatyzacji w firmie.
 3. Wykwalifikowany zespół projektowy – przy outsourcingu projektowym, firma nie musi zatrudniać dodatkowych pracowników, aby wykonali poszczególne etapy projektowe – zleca to firmie zewnętrznej.
 4. Optymalizacja kosztów – podpisując umowę outsourcingową firma z góry określa comiesięczny koszt umowy i zakres prac, które wykona w ramach tej umowy obsługująca firma.
 5. Obniżenie kosztów firmowych – przenosząc obsługę informatyczną do firmy zewnętrznej, organizacja może zredukować koszty działu IT do minimum.
 6. Optymalizacja procesów biznesowych – dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu specjalistów IT świadczących zewnętrzną opiekę informatyczną, firma może zoptymalizować wewnętrzne procesy biznesowe.
 7. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niekompetentnych specjalistów – koszt przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika działu IT może być bardzo wysoki, przy czym ryzyko związane z zatrudnieniem pracownika z nieodpowiednimi kompetencjami jest również wysokie.
 8. Uwolnienie działu HR – rekrutacja wysoko wykwalifikowanych pracowników może zabierać dużo czasu i być procesem bardzo kosztownym.
 9. Obniżenie kosztów działu HR – wyeliminowane zostają koszty związane z zatrudnianiem i procesowaniem pracowników działu IT.
 10. Stały dostęp do zespołu specjalistów – w ramach outsourcingu IT firma ma zapewnioną stałą opiekę informatyczną, jednocześnie eliminując ryzyko braku takiej opieki w przypadku nagłej nieobecności pracownika.
 11. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i oprogramowania – firmy IT kładą duży nacisk na stały rozwój pracowników oraz korzystanie z najnowszych technologii i narzędzi, zapewniając tym samym najwyższy poziom opieki IT.
 12. Minimalizacja ryzyka związanego z opóźnieniem projektów – ryzyko związane z wykonaniem projektu przechodzi na firmę świadczącą usługę outsourcingu IT.
 13. Zwiększenie bezpieczeństwa IT w firmie – dzięki outsourcingowi IT firma może wdrożyć najwyższej klasy zabezpieczenia do firmy.
 14. Lepsza organizacja w firmie – obsługa informatyczna jest dostępna praktycznie od ręki i wszelkie awarie informatyczne rozwiązywane są na bieżąco.
 15. Przeniesiona odpowiedzialność za działania IT – odpowiedzialność za działania IT przejmuje firma świadcząca usługę outsourcingu IT.
 16. Szybki czas reakcji w przypadku awarii – w ramach obsługi informatycznej firmy mogą dostosować czas reakcji obsługującej firmy do wymagań biznesowych (SLA). Może to być dostęp do obsługi informatycznej nawet 24h/dobę oraz natychmiastowa reakcja na awarię.
 17. Osobisty opiekun IT – w ramach outsourcingu IT firma dostaje dostęp nie tylko to szerokiego grona specjalistów, lecz również do dedykowanego opiekuna IT, który będzie na bieżąco śledził działania informatyczne w firmie.
 18. Pełny raport IT – w ramach outsourcingu IT organizacja otrzymuje pełny raport z wykonywanych prac informatycznych przygotowany co miesiąc przez firmę świadczącą usługę.
Masz pytania?

Usługi w ramach Outsourcing IT

Administracja IT

Administracja IT to pełna opieka administracyjna nad komputerami użytkowników oraz siecią lokalną. W ramach administracji IT firma zewnętrzna zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów informatycznych, konserwacją urządzeń i wdrażaniem zabezpieczeń, integrowaniem oraz migracją danych, aktualizacją oprogramowania i zabezpieczeń oraz tworzeniem dokumentacji technicznej dla obsługiwanej organizacji.

Serwis IT

Serwis IT obejmuje opiekę oraz wsparcie serwisowe dotyczące komputerów, serwerów i całego sprzętu informatycznego w firmie. Usługa serwisu obejmuje również usuwanie awarii i usterek stacji roboczych użytkowników oraz sieci i podstawowej infrastruktury Windows. W trakcie serwisowania, może zostać zapewniony sprzęt zastępczy.

Helpdesk

Helpdesk, czyli pierwsza linia wsparcia IT, to zdalna pomoc użytkownikom, konsultacje, przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii oraz rozwiązywanie prostych problemów. Usługa helpdesk obejmuje zdalne rozwiązywanie problemów użytkowników związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania.

Rodzaje Outsourcingu IT

Abonamentowy

Outsourcing IT na abonament to najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie dla firm. Wysokość abonamentu zależna jest od ilości użytkowników, rodzaju usług w outsourcingu IT oraz SLA (Service Level Agreement), czyli oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz czasu jej usunięcia. Ceny zaczynają się już od 30 zł netto miesięcznie za urządzenie.
W ramach abonamentu IT, CONET Sieci i Systemy oferuje trzy rodzaje SLA: Standard, Gold oraz Platinum.

SLA Administracja IT Serwis IT Helpdesk
Standard 8h/24h 8h/48h 6h/-
Gold 4h/12h 4h/24h 4h/-
Platinum 2h/8h 2h/12h 2h/-

*Reakcja/usunięcie awarii

Przed rozpoczęciem umowy abonentowej, a nawet przed wyborem rodzaju usług w ramach opieki informatycznej oraz poziomu SLA, przeprowadza się przegląd IT firmy oraz całej infrastruktury informatycznej. Może on dotyczyć środowiska chmurowego, bezpieczeństwa firmowych danych lub sprzętu komputerowego. Zalecany jest kompleksowy audyt informatyczny, które wskaże potencjalne obszary niewykorzystane lub luki, które profesjonalna obsługa IT wyeliminuje. Efektem przeglądu jest szczegółowy raport dotyczący potencjalnych zagrożeń oraz plan na ich poprawę, który zostanie wykonany w ramach outsourcingu IT.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat abonamentów IT.

Projektowy

Zespół specjalistów IT jest powoływany do realizacji konkretnego projektu. Zakres prac i wymagania dotyczące kompetencji opiekunów IT zależne są od firmy zlecającej projekt. Podstawą do wyceny jest ustalony zakres i harmonogram prac.
Przykładem projektowego outsourcingu IT są usługi wdrożeniowe, np. wdrożenie Microsoft 365, SharePoint Online czy Microsoft Teams do firmy lub migracja poczty do Exchange Online.

Dowiedz się więcej na temat wdrożeń programów i usług Microsoft.

Interwencyjny (godzinowy)

Interwencyjny outsourcing IT świadczony jest doraźnie, w razie nagłej potrzeby lub małego projektu informatycznego. Godziny można wykupić w naszym sklepie online (office365online.pl) i wykorzystać je na dowolne potrzeby informatyczny w ciągu 6 miesięcy.

Pakiety godzin Administracja IT Serwis IT Helpdesk
1 godzina 200 zł 150 zł 90 zł
10 godzin -10%: 1800 zł  -10%: 1350 zł -10%: 810 zł
20 godzin -20%: 3200 zł -20%: 2400 zł  -20%: 1440 zł

*Ceny netto

Wykup pakiet godzinowy IT.

 

Gdzie świadczymy usługę Outsourcingu IT?

Z uwagi na to, że outsourcing IT to w większości zdalna usługa, świadczymy ją na terenie całej Polski, a nawet Europy. Nasi klienci mają siedziby nie tylko na terenie Warszawy, lecz również m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu, a nawet w Irlandi czy Luksemburgu. Dzięki stale rozwijającym się technologiom, nie tylko informatycznym, lecz również np. przyśpieszeniu usług transportowych z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie dostaw w czasie pandemii, fizyczne odległości mają coraz mniejsze znaczenie. Usługi administracji IT oraz helpdesku świadczy się w pełni zdalnie, dzięki dostępom administratorskim, kontakcie mailowym, telefonicznym lub przez aplikacje Microsoft Teams czy TeamViewer. Usługa serwisu IT, dzięki szybkim przesyłkom kurierskim, może być świadczona z naszego biura w Warszawie, a gotowy sprzęt zostaje odesłany zaraz po naprawie do siedziby klienta. Często okazuje się, że wysłanie sprzętu do naprawy znacznie przyśpiesza wykonanie usługi serwisowej.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany Outsourcingiem IT?

Zobacz również:
Outsourcing IT Białystok
Outsourcing IT Bydgoszcz
Outsourcing IT Gdańsk
Outsourcing IT Katowice
Outsourcing IT Kraków
Outsourcing IT Lublin
Outsourcing IT Łódź
Outsourcing IT Poznań
Outsourcing IT Szczecin
Outsourcing IT Warszawa
Outsourcing IT Wrocław