Co to jest Serwis IT?

Co to jest Serwis IT i dlaczego warto z niego korzystać?

Serwis IT jest jedną z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez CONET Sieci i Systemy w ramach outsourcingu IT. Obok administracji IT i helpdesku, serwis IT to najczęściej outsourcowana poza organizacje usługa. Dzięki temu, firmy zyskują nie tylko kompleksową obsługę informatyczną na najwyższym poziomie, lecz również obniżają koszty firmowe i optymalizują procesy wewnętrzne.
Szeroko pojęta usługa serwisu IT obejmuje opiekę oraz wsparcie serwisowe dotyczące komputerów, serwerów i całego sprzętu informatycznego w firmie. W ramach serwisu IT usuwane są awarie i usterki stacji roboczych użytkowników oraz sieci i podstawowej infrastruktury Windows. W trakcie serwisowania, w razie potrzeby, może zostać zapewniony sprzęt zastępczy.

Czy Serwis IT może być usługą zdalną?

Serwis IT w większości opiera się na działaniach lokalnych, czyli w siedzibie obsługiwanej firmy. Jest jednak możliwość zdalnej obsługi serwisowej. Warunkiem jest tutaj posiadanie przez obsługiwaną firmę sprzętu zastępczego. Jest on uprzednio przygotowywany przez CONET Sieci i Systemy, a następnie podłączany, wg instrukcji, przez pracownika obsługiwanej firmy.

W przypadku awarii sprzętu komputerowego, w tym desktopów i laptopów, obsługiwana firma korzysta ze sprzętu zastępczego a uszkodzony wysyła do CONET Sieci i Systemy w celu jego naprawy lub wymiany. Średni czas realizacji naprawy to około pięciu dni roboczych. Pozostały hardware, w tym m.in. routery, przełączniki, AccessPointy, drukarki, macierze, serwisowane są w taki sam sposób. Uprzednio przygotowany sprzęt zastępczy podłączany jest przez lokalnego pracownika obsługiwanej firmy, a wadliwy lub uszkodzony przesyłany jest do CONET Sieci i Systemy. Dzięki temu, firma oszczędza nie tylko czas, lecz również ogranicza koszty związane z potencjalnym czasem przestoju w firmie ze względu niedziałający sprzęt.

Serwis IT okiem specjalistów

Szef działy technicznego w CONET Sieci i Systemy o tym, jak wygląda świadczenie usługi serwisu IT:
Usługa serwis IT polega na naprawie sprzętu lub jego wymianie oraz umożliwieniu administratorowi dostępu do niego w celu kontynuacji konfiguracji lub odtworzenia danych z kopii zapasowych. Do sprzętu objętego usługą serwisu IT zaliczamy komputery stacjonarne, laptopy, serwery, przełączniki, routery oraz accesspointy.
Usługa serwis IT polega często na fizycznej wizycie w siedzibie klienta – w przypadku problemu z działaniem sprzętu komputerowego, gdy możliwości zdalne zawiodły. Przed wizytą technika serwisu na miejscu, klient zostaje poproszony o wykonanie podstawowych czynności na podstawie instrukcji serwisanta w celu podjęcia próby uruchomienia sprzętu (odłączenie i podłączenie okablowania, restart urządzenia).
W zależności od ustalonych warunków w umowie, uszkodzony sprzęt może również zostać przesłany w celu diagnozy i naprawy.
Istnieje również możliwość dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy (komputer, laptop).
W przypadku napraw gwarancyjnych w ramach usługi serwisu kontaktujemy się z gwarantem w imieniu klienta oraz nadzorujemy proces naprawy.

Co obejmuje usługa Serwis IT?

Usługa Serwis IT obejmuje następujące czynności mające na celu eliminację usterki sprzętu komputerowego:

 • Usuwanie awarii sprzętu poprzez:
  • Naprawę – obejmuje to komputery stacjonarne, laptopy, stacje robocze oraz serwery.
  • Wymianę – podlegają jej routery, przełączniki, accesspointy i dyski sieciowe.
 • Konfigurację i odzyskanie danych z uszkodzonego dysku.
 • Pomoc w dobraniu i konfiguracji optymalnego sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania do firmy.

Jesteś zainteresowany usługą serwis IT?

Jak zgłosić usterkę do Serwisu IT?

Po wykupieniu usługi serwisu IT, firma może zgłaszać firmie świadczącej opiekę IT występujące problemy i awarie sprzętu komputerowego. Poprawne wysłanie zgłoszenia jest niezbędne do szybkiej diagnozy i usunięcia usterki. Aby zgłosić sprzęt do serwisowania należy wysłać maila z następującymi informacjami:

 1. Opis problemu lub usterki czyli moment wykrycia awarii i jak do niej doszło oraz ewentualny sposób odtworzenia problemu.
 2. Identyfikator sprzętu komputerowego, który uległ awarii, w postaci nazwy lub numeru oraz wersji.
 3. Dane klienta.

Po otrzymaniu zgłoszenia, nasi specjaliści je przeanalizują i powiadomią klienta o rekomendowanym postępowaniu. Najczęściej jest to przedstawienie planu naprawy, jednak czasami zdarza się, iż rekomendowane jest zakupienie nowego sprzętu z uwagi na zbyt pracochłonny czas naprawy lub zbyt wysoki koszt elementów zastępczych.
Po zaakceptowaniu planu naprawy, wszelkie usterki zostają usunięte i sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wyszczególnione są prace wykonane na danym sprzęcie. Protokół jest przekazywany klientowi wraz z naprawionym sprzętem komputerowym.

Korzyści usługi Serwis IT

Serwis IT, w ramach outsourcingu IT lub jako osobna usługa, oferuje wiele korzyści:

 1. Obniżenie kosztów działu IT – dzięki outsourcingowi IT firmy mogą ograniczyć koszty związane z utrzymaniem działu IT.
 2. Uwolnienie zasobów IT – wynajmując obsługę informatyczną, wewnętrzny dział IT może się skupić na innych działaniach, np. procesach automatyzacji w firmie.
 3. Obniżenie kosztów firmowych – przenosząc obsługę informatyczną do firmy zewnętrznej, organizacja może zredukować koszty działu IT do minimum.
 4. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niekompetentnych specjalistów – koszt przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika działu IT może być bardzo wysoki, przy czym ryzyko związane z zatrudnieniem pracownika z nieodpowiednimi kompetencjami jest również wysokie.
 5. Stały dostęp do zespołu specjalistów – w ramach outsourcingu IT firma ma zapewnioną stałą opiekę informatyczną, jednocześnie eliminując ryzyko braku takiej opieki w przypadku nagłej nieobecności pracownika.
 6. Minimalizacja ryzyka związanego z opóźnieniem projektów – ryzyko związane z wykonaniem projektu przechodzi na firmę świadczącą usługę outsourcingu IT.
 7. Lepsza organizacja w firmie – obsługa informatyczna jest dostępna praktycznie od ręki i wszelkie awarie informatyczne rozwiązywane są na bieżąco.
 8. Przeniesiona odpowiedzialność za działania IT – odpowiedzialność za działania IT przejmuje firma świadcząca usługę outsourcingu IT.
 9. Szybki czas reakcji w przypadku awarii – w ramach obsługi informatycznej firmy mogą dostosować czas reakcji obsługującej firmy do wymagań biznesowych (SLA). Może to być dostęp do obsługi informatycznej nawet 24h/dobę oraz natychmiastowa reakcja na awarię.
 10. Pełny raport IT – w ramach outsourcingu IT organizacja otrzymuje pełny raport z wykonywanych prac informatycznych przygotowany co miesiąc przez firmę świadczącą usługę.

Sposoby korzystania z Serwisu IT

Abonament

Outsourcing IT na abonament to najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie dla firm. Wysokość abonamentu zależna jest od ilości użytkowników, rodzaju usług w outsourcingu IT oraz SLA (Service Level Agreement), czyli oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz czasu jej usunięcia. Ceny zaczynają się już od 30 zł netto miesięcznie za urządzenie. W ramach abonamentu IT, CONET Sieci i Systemy oferuje trzy rodzaje SLA: Standard, Gold oraz Platinum.

SLA Serwis IT Administracja IT Helpdesk
Standard 8h/48h 8h/24h 6h/-
Gold 4h/24h 4h/12h 4h/-
Platinum 2h/12h 2h/8h 2h/-

*Reakcja/usunięcie awarii

Pakiet godzin

Interwencyjny outsourcing IT świadczony jest doraźnie, w razie nagłej potrzeby lub małego projektu informatycznego. Godziny można wykupić w naszym sklepie online (office365online.pl) i wykorzystać je na dowolne potrzeby informatyczny w ciągu 6 miesięcy.

Pakiety godzin Serwis IT Administracja IT Helpdesk
1 godzina 150 zł 200 zł 90 zł
10 godzin -10%: 1350 zł  -10%: 1800 zł -10%: 810 zł
20 godzin -20%: 2400 zł -20%: 3200 zł  -20%: 1440 zł
Wykup pakiet godzinowy IT.

Masz pytania?