Dlaczego firmy powinny korzystać z Outsourcingu IT?

Co to jest outsourcing IT?

Outsourcing IT to zatrudnienie zewnętrznych usługodawców lub firm do częściowej lub całkowitej obsługi informatycznej. Zamiast utrzymywać własny dział IT, organizacje zlecają swoje potrzeby informatyczne wyspecjalizowanym firmom. Firmy te wykonują powierzone zadania, często szybciej i wydajniej niż wewnętrzny dział informatyczny.

Outsourcing informatyczny to bardzo szerokie pojęcie może obejmować obszerny zakres usług. W ramach outsourcingu IT świadczone są usługi:

Pod pojęciem outsourcing IT kryje się nie tylko szeroki zakres usług. Istnieją również różne nazwy, którymi można go określić. Usługi IT, pomoc informatyczna, obsługa IT, wsparcie informatyczne, opieka IT to tylko niektóre z nich. Jakkolwiek nie nazwać by jednak tej usługi, korzyści jakie z niej płyną, są dla firm bezsprzeczne.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas!
+48 228771525

Korzyści z Outsourcingu IT

Dzięki outsourcingowi IT firmy mogą czerpać różne korzyści: 

Oszczędność kosztów

Outsourcing usług IT jest często bardziej opłacalny niż utrzymywanie wewnętrznego działu IT. Dzięki zewnętrznej opiece informatycznej firmy mogą uniknąć wydatków związanych z rekrutacją, szkoleniem i utrzymaniem zespołu IT. Mogą także zoptymalizować koszty sprzętu, oprogramowania i infrastruktury. 

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

Pomoc IT umożliwia firmom korzystanie z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych dostawców, którzy specjalizują się w określonych obszarach. Dostawcy usług IT często dysponują wykwalifikowany ekspertami, którzy są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, wymogami bezpieczeństwa. Posiadają również często branżowe certyfikaty, potwierdzające ich umiejętności. 

Skalowalność i elastyczność

Outsourcing usług informatycznych zapewnia firmom możliwość skalowania zasobów IT w górę lub w dół w zależności od potrzeb. Organizacje mogą łatwo dostosować wymagany poziom usług (tzw. SLA) bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę i dodatkowych pracowników lub stawiania czoła wyzwaniom związanym z redukcją etatów. 

Koncentracja na kluczowych kompetencjach

Dzięki zewnętrznej opiece IT firmy mogą przeznaczyć więcej czasu i zasobów na swoje kluczowe kompetencje, strategiczne inicjatywy i realizację celów biznesowych. Może to prowadzić do wzrostu produktywności pracowników, a co za tym idzie, wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Większa wydajność, efektywność i szybkość

Outsourcing IT prowadzi do poprawy wydajności, ponieważ dostawcy zewnętrzni są zwykle wysoko wyspecjalizowani. Mają doświadczenie w swoich dziedzinach i posiadają odpowiednie procedury i narzędzia, aby dostarczać usługi na wysokim poziomie. Dzięki temu świadczą usługi w sposób bardziej efektywny, wydajny i szybki. Przekłada się to również na wydajność i efektywność firmy, która otrzymuje wsparcie IT. 

Innowacje i nowe spojrzenie

Zewnętrzni dostawcy usług IT często wnoszą świeże spojrzenie, innowacyjne podejście i wiedzę o wszelkich nowinkach w zakresie usług IT. Pracując z różnymi klientami i branżami, mogą wprowadzić do firmy nowe pomysły, technologie i rozwiązania. Przyczynią się one do wprowadzenia nowych rozwiązań, technologii i procesów w firmie, które mogą przynieść konkurencyjną przewagę i rozwój firmy. 

Należy zauważyć, że zewnętrzna obsługa informatyczna wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Mogą to być różnice językowe i kulturowe, zarządzanie kontraktami, obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, potencjalna utrata kontroli oraz potrzeba skutecznej komunikacji i koordynacji z zewnętrznym usługodawcą. Firmy informatyczne, takie jak CONET Sieci i Systemy, która posiada 25 lat doświadczenia w świadczeniu usług IT, dokładają jednak wszelkich starań, aby zminimalizować możliwe negatywne skutki zewnętrznej opieki IT. Dzięki temu współpraca przebiega bezproblemowo i dostarcza samych pozytywnych efektów. 

Modele współpracy

Abonamentowy

Outsourcing IT na abonament to najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie dla firm. Wysokość abonamentu zależna jest od ilości użytkowników, rodzaju usług w ramach opieki informatycznej oraz SLA (Service Level Agreement), czyli oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz czasu jej usunięcia. 

Przed rozpoczęciem umowy abonentowej na wsparcie informatyczne, przeprowadzamy przegląd IT firmy oraz całej jej infrastruktury informatycznej. Może on dotyczyć środowiska chmurowego, zabezpieczeń firmowych danych lub sprzętu komputerowego. Kompleksowy przegląd informatyczny wskaże potencjalne obszary niebezpieczeństwa lub luki, które profesjonalna obsługa IT wyeliminuje. Efektem przeglądu jest szczegółowy raport dotyczący potencjalnych zagrożeń oraz plan na ich poprawę, który zostanie wykonany w ramach outsourcingu IT. 

Projektowy

Zespół specjalistów IT realizuje konkretny projekt. Zakres prac i wymagania dotyczące kompetencji ekspertów IT zależne są od firmy zlecającej dany projekt. Podstawą do wyceny jest ustalony zakres oraz rodzaj i harmonogram prac.
Przykładem projektowego outsourcingu IT są usługi wdrożeniowe, np. wdrożenie Microsoft 365, SharePoint Online czy Microsoft Teams do firmy lub migracja poczty do Exchange Online

Interwencyjny (godzinowy)

Interwencyjna pomoc IT świadczona jest doraźnie, w razie nagłej potrzeby lub małego projektu informatycznego. Godziny można wykupić w naszym sklepie online (office365online.pl) i wykorzystać je na dowolne potrzeby informatyczny w ciągu 6 miesięcy. 

Outsourcing IT jest strategicznym krokiem dla firm, które chcą w pełni wykorzystać zewnętrzną wiedzę fachową, obniżyć koszty i skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie korzystając z wydajnych i wyspecjalizowanych usług IT. 

Jesteś zainteresowany Outsourcingiem IT?
Zadzwoń do nas!
+48 228771525