Dlaczego sieć komputerowa jest tak ważna w firmie?

 

Sieć komputerowa to sieć telekomunikacyjna, która daje możliwość wymiany informacji oraz współdzielenia zasobów pomiędzy różnymi urządzeniami komputerowymi. Możemy wyróżnić dwa rodzaje komunikacji – bezpośrednią, czyli po prostu połączenie dwóch urządzeń ze sobą kablem lub też dzięki sieci Wi-Fi. Komunikacja pośrednia z kolei odbywa się za pośrednictwem urządzeń pośredniczących takich jak routery, czy przełączniki. Ogólne pojęcie sieci jest wszystkim doskonale znane, wystarczy wyobrazić sobie sieć rybacką, transportową, albo chociażby społeczną, która wyróżnia dwa lub więcej punktów końcowych oraz łączące je ze sobą kanały do transmisji określonych danych. Przekazywaną przez sieć informacją są wszystkie dane, które zostały dostarczone z punktu początkowego do końcowego najprościej obrazuje to np. wysłanie wiadomości e-mail.  

Rozwój nowych technologii sprawił, że infrastruktura IT jest fundamentem funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Mając na uwadze historię powstania komputerów, sieci komputerowe pojawiły się dość późno. Do końca lat 60-tych XX wieku wszystkie istniejące i wykorzystywane urządzenia były od siebie zupełnie odizolowane. Szczególne zalety z pierwszych sieci komputerowych docenili pracownicy amerykańskich ośrodków badawczych, gdzie przekaz informacji został uproszczony. Nie wymagał już nagrywania danych na nośniki i przekazywania odbiorcy, który czasami wiązał się również z daleką podróżą. Pod koniec lat 60-tych XX wieku amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności stworzyła sieć Apranet, która stała się pierwowzorem obecnej sieci Internet. 

W dobie dzisiejszych czasów większość małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej decyduje się stworzyć własną sieć komputerową. Dobrze zbudowana sieć komputerowa to fundament działań każdej firmy. Warto wiedzieć, że sieć komputerowa, to coś więcej niż możliwość odbierania e-maili, czy korzystania z portali społecznościowych. Sieci komputerowe są odpowiedzialne przede wszystkim za wymianę dużej ilości poufnych informacji. Dzięki nim możliwa jest praca zespołowa oraz zabezpieczanie wszystkich dokumentów na najwyższym poziomie. Dodatkowo daje możliwość szybkiej obsługi urządzeń bezprzewodowo. Przetwarzanie danych oraz dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie staje się obecnie warunkiem rozwoju i postępu praktycznie w każdej dziedzinie życia. Na wagę złota staje się, aby przepływ informacji odbywał się bez jakichkolwiek przerw, które wpływają na mniejszą wydajność pracy. Sieci komputerowe pozwalają zaspokoić rosnące potrzeby wymiany informacji, dostęp do reszty organizacji, pracy i komunikacji.

Możliwości stają się coraz większe…

Sieci stanowią fundament struktury IT, który z założenia ma na celu zapewnić przede wszystkim ciągłość procesów biznesowych. Dobrze zaprojektowane sieci, mogą zminimalizować ryzyko przestojów.  Poprawnie działające sieci  IT to przede wszystkim komfort dla wszystkich działów organizacji, jakie są pod nią podłączone. Zapewnienie ciągłości pracy każdego z nich powinno być priorytetem, co jest możliwe, tylko kiedy sieć działa niezawodnie. Bezpieczeństwo sieci odnosi się także do każdego działania, które ma na celu chronić użyteczności i integralności sieci danych, szerzej dotyka wielu tematów: bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo aplikacji, kontrola, oprogramowanie antywirusowe, zapobieganie wypływowi danych, bezpieczeństwo maili, zapory sieciowe. 

Dzięki nowym technikom możliwy jest szybki i swobodny przepływ informacji oraz bezawaryjność, która podwyższa jakość pracy.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z usług firm zewnętrznych, które mają w swojej ofercie usługi infrastruktury IT. Głównym czynnikiem decydującym są przede wszystkim znacznie mniejsze koszty. Decydując się na outsourcing IT mamy pewność profesjonalnych i kompleksowych usług. Warto pamiętać, że dobrze skonfigurowana infrastruktura IT pracuje znacznie wydajniej i szybciej, zapewniając sprawną komunikację w przedsiębiorstwie.