Jak firmy mogą wykorzystać system CRM

Po co CRM w firmie?

CRM (customer relationship management) to system pozwalający na kompleksowe zarządzanie relacjami z kontrahentami firmy. Obecnie większości przedsiębiorców trudno jest wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dedykowanego systemu CRM. Rozwiązania tego typu ciągle ewoluują i pozwalają na znaczne usprawnienie codziennych zadań pracowników oraz wpływają pozytywne na rozwój firmy.

Wiedza o klientach

CRM, czyli firmowa baza wiedzy na temat klientów, pozwala śledzić całość komunikacji z kontrahentami, historię przeprowadzonych operacji, ale także dostarcza informacje o zaangażowaniu pracowników (obecnych i byłych) w dany projekt. CRM daje możliwość zarządzania posiadanymi kontaktami, wprowadzania nowych, pozwala edytować dokumenty i umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, a także ich uzupełnianie i dostęp do wprowadzonych zmian w czasie rzeczywistym. Można także sporządzać notatki, wysyłać wiadomości e-mail, wykonywać połączenia telefoniczne, organizować spotkania i przydzielać sobie zadania podczas pracy nad sprzedażą lub rozwiązywania sprawy usługi.

Taki system wykonany na zamówienie konkretnego przedsiębiorstwa będzie miał opracowany taki system zbierania i przechowywania danych, który będzie dopasowany do potrzeb i profilu tego przedsiębiorstwa i zostanie zintegrowany z dotychczasowymi bazami danych, dzięki czemu nie będzie konieczności ręcznego przenoszenia informacji między kilkoma bazami lub plikami.

CRM a komunikacja wewnętrzna

Profesjonalnie wykonany i zaimplementowany system CRM znacznie usprawnia proces wymiany dokumentów i informacji. By mieć wgląd w firmowy CRM i móc edytować poszczególne wpisy lub umieszczać i udostępniać pliki, wystarcza komputer lub telefon z dostępem do Internetu. Pozwala to wyeliminować problemy z obiegiem informacji w organizacji. Jest to niezwykle cenne zwłaszcza dla firm zatrudniających wiele osób, mających pracowników zdalnych lub handlowców pracujących w terenie. Ponadto CRM-y zawierają komunikatory, dzięki którym w prosty sposób można zainicjować rozmowę, w której może uczestniczyć jednocześnie kilka osób lub szybko przesyłać pliki.

Planowanie zadań i sporządzanie raportów

Systemy CRM są pomocne także przy planowaniu i sprawdzaniu wykonalności zadań. Wyposażone w rozbudowane funkcje kalendarza ułatwiają zarządzanie pracą, jej koordynowanie oraz przydzielanie i nadzorowanie zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dzięki temu wiadomo, które zadania zostały wykonane, a które jeszcze czekają na realizację lub gdzie pracownicy napotkali na problemy i potrzebują wsparcia.

Na podstawie zgromadzonych w firmowym CRM-ie danych można automatycznie generować raporty, dzięki czemu na bieżąco można monitorować efekty pracy zespołów lub poszczególnych pracowników czy kontrolować szanse sprzedaży. Wszystko to składa się na sporą oszczędność czasu i przyczynia się do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Po co CRM w firmie

Posiadając w firmie system CRM możesz:

  • w pełni zarządzać relacjami z klientami,
  • budować funkcjonalną bazę danych,
  • poprawić przepływ informacji,
  • skutecznie delegować zadania,
  • monitorować stopień zaawansowania realizacji powierzonych obowiązków,
  • przyznawać uprawnienia i zasoby niezbędne pracownikom do wykonania zadań,
  • dokonywać bieżącej analizy działań podejmowanych w przedsiębiorstwie,
  • generować raporty niezbędne do oceny sytuacji firmy.

Przedstawione powyżej funkcje systemów CRM nie wyczerpują wszystkich możliwości takich programów. Funkcjonalności jest o wiele więcej, a wszystkie mogą być zaprojektowane i skonfigurowane na potrzeby konkretnej organizacji.

Jeśli chcesz się przekonać, czy warto zainwestować w takie rozwiązanie w swojej firmie – skontaktuj się z nami!