Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – przygotowanie aplikacji do badania wzroku

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – wykonanie i przeprowadzenie testów aplikacji do badania wzroku

Klient

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wiodący w Polsce instytut badawczy i wyspecjalizowany szpital, zapewniający kompleksową opiekę dla osób z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, zaburzeniami mowy, równowagi i oddychania.

Jakie były potrzeby?

Instytut rozpisał przetarg na Opracowanie podstaw koncepcji badania, procedur i wymagań technicznych, opracowanie projektu i prototypu aplikacji do przesiewowych badań wzroku oraz wykonanie testów prototypu aplikacji.

Nasze rozwiązanie

Pod koniec kwietnia 2017 r. wygraliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę na Opracowanie podstaw koncepcji badania, procedur i wymagań technicznych, opracowanie projektu i prototypu aplikacji do przesiewowych badań wzroku oraz wykonanie testów prototypu aplikacji. Aplikacja ta i testy związane z jej uruchomieniem miały być zaprojektowane i wykonane we współpracy z naukowcami i zgodnie z założeniami Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Wykonana przez CONET aplikacja, będzie miała zastosowanie przy badaniu:

  • ostrości widzenia do dali i bliży,
  • widzenia kontrastowego,
  • widzenia barw.

Prace nad tą aplikacją oraz jej testowanie potrwa 100 dni.

Korzyści

Przygotowana i przetestowana przez CONET aplikacja do przesiewowych badań wzroku pozwoli na szybsze i efektywniejsze przeprowadzenie badań diagnostycznych. Dzięki temu ewentualne zmiany chorobowe mogą zostać wykryte we wczesnym stadium rozwoju, co daje większe szanse wyleczenia. Wykorzystanie aplikacji może się przyczynić do zredukowania kosztów leczenia i pobytu w szpitalu. Wyniki badań sporządzone w formie elektronicznej są wygodniejsze do przechowywania lub przesyłania między poszczególnymi oddziałami lub specjalistami, co pozwala skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, a także daje łatwy dostęp do wyników w przyszłości.