Case study – wykonanie aplikacji do tworzenia badań ankietowych

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – wykonanie aplikacji do tworzenia badań ankietowych

Klient

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – instytut badawczy oraz wyspecjalizowany szpital, który obejmuje opieką osoby borykające się z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, zaburzeniami mowy, równowagi i oddychania.

Jakie były potrzeby?

Instytut ogłosił przetarg na Wykonanie i dostawę aplikacji komputerowej do tworzenia, zarządzania i prowadzenia badań ankietowych wraz z systemem rozpoznawania mowy.

Nasze rozwiązanie

Wykonane przez CONET moduł do przeprowadzania ankiet medycznych jest częścią projektu INNOSENSE, będącego systemem narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów. Wynikiem realizacji tego projektu jest zbudowanie urządzenia – kapsuły medycznej, która ma służyć do zdalnego badania zmysłów – słuchu, wzroku, równowagi, smaku, mowy, powonienia.

Ankiety medyczne będą wykorzystywane do przeprowadzania zdalnych badań diagnostycznych i wywiadów lekarskich. Do zadań firmy CONET należało:

  • opracowanie scenariuszy i metodologii zgodnych z wymaganiami IFPS,
  • opracowanie koncepcji graficznej produktu,
  • realizacja oprogramowania modułu.

Korzyści

Zastosowanie aplikacji do przeprowadzania ankiet medycznych w IFPS

  • pozwoli na automatyzację kontaktu pacjenta z lekarzem,
  • poprawi przepływ informacji medycznych między podmiotami leczącymi pacjenta,
  • usprawni proces badania i skróci czas oczekiwania na diagnozę,
  • przyspieszy moment rozpoczęcia leczenia ewentualnych chorób.