Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT w małej firmie

 

Zarządzanie usługami IT w przedsiębiorstwie zgodnie z założeniami ITIL jest gwarantem optymalizacji kosztów i wysokiej jakości zasobów IT.

Kodeks postępowań dla firm świadczących usługi IT

Kodeks ITIL to zbiór zaleceń, pozwalających na efektywne i skuteczne świadczenie usług informatycznych. Firmy działające zgodnie z tymi zaleceniami, wspierają swoich klientów w optymalnym wykorzystywaniu cennych zasobów, takich jak: oprogramowanie, sprzęt oraz czas pracy. Przestrzeganie zasad ITIL pozwala na oferowanie bezawaryjnych oraz ciągłych usług informatycznych przy zachowaniu jak najwyższej jakości.

Zarządzanie usługami IT poprzez procesy

Podstawowym przesłaniem ITIL jest stwierdzenie, że optymalne wyniki można osiągnąć tylko poprzez zarządzanie usługami IT poprzez procesy. Koncepcja opiera się na konieczności zdefiniowania procesów, jak również ich roli i odpowiedzialności. Pozwala to na skupienie uwagi oraz zasobów na nieustannym tworzeniu wartości dodanej. Zasada ta jest uniwersalna – działa zarówno w przypadku małych, średnich, jak i dużych firm.

ITIL – korzyści dla przedsiębiorstw:

  • skupienie się na działalności podstawowej,
  • traktowanie działu IT jak obszaru biznesowego – poprawa relacji z klientem, dzięki zbieżnym celom i priorytetom,
  • ciągłe doskonalenie procesów, co systematycznie podwyższa jakość usług,
  • przejrzysty obraz kosztów, co pozwala minimalizować koszty,
  • kontrola poziomów wydajności procesów IT w dowolnym momencie,
  • małe i średnie firmy korzystają w sposób szczególny – zapewniają ciągłość usług IT, mimo gwałtownej ekspansji swojej działalności i samej infrastruktury informatycznej,
  • ograniczenie ryzyka wystąpienia problemów, dzięki sprawniejszej kontroli nad środowiskiem IT,
  • zdefiniowanie kluczowych procesów takich jak: zarządzanie zdarzeniem, zarządzanie problemem, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą. Ten zabieg upraszcza kontrolę nad środowiskiem IT, co pozwala na identyfikację „słabych punktów” i wdrażanie ulepszeń (optymalizacji).

ITIL mówi także o tym, że obszary infrastruktury IT powinny być w całości powierzone wyspecjalizowanym podmiotom. Firma pozbywa się w ten sposób kosztów oraz ryzyka związanych z procesami w obszarze technologii informatycznej. Z kolei dostawca usług posiada pełną kontrolę nad zarządzanymi procesami, co pozwala mu na wdrażanie działań optymalizacyjnych.