Outsourcing IT w Bydgoszczy

Kompleksowa obsługa informatyczna firm.

CONET Sieci i Systemy istnieje na rynku od ponad 20 lat. W tym czasie świadczyliśmy usługi informatyczne niezliczonym firmom, zarówno z Warszawy, całej Polski, w tym Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Katowic, Poznania czy Lublina, a nawet Irlandii czy Luksemburga. Pomogliśmy im wdrożyć najnowsze technologie i rozwiązywaliśmy liczne problemy związane z obsługą komputerów, urządzeń sieciowych, serwerów oraz programów i aplikacji umożliwiających ich użytkowanie.

W ramach wsparcia IT świadczymy szeroki wachlarz usług mających na celu pomóc firmom i ich pracownikom wykonywać swoje zadania i rozwijać się pod względem biznesowym.

Dzięki zleceniu opieki informatycznej zewnętrznemu dostawcy, firma nie tylko zapewnia sobie obsługę informatyczną na najwyższym poziomie i dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, lecz również obniża koszty i optymalizuje procesy.
Outsourcing IT może dotyczyć bieżącej obsługi pracowników (helpdesk), zarządzania systemami informatycznymi (administracja IT), serwisowania sprzętu komputerowego (serwis IT) czy projektowania i tworzenia aplikacji (software house).

We get IT done.


Jesteś zainteresowany outsourcingiem IT w Bydgoszczy?

Świadczymy profesjonalne usługi IT

Zalety Outsourcingu IT

Sprawdź, jakie zalety ma outsourcing IT w Bydgoszczy
 1. Obniżenie kosztów działu IT – dzięki opiece informatycznej firmy mogą ograniczyć koszty związane z utrzymaniem działu IT.
 2. Uwolnienie zasobów IT – wynajmując obsługę informatyczną, wewnętrzny dział IT może się skupić na innych działaniach, np. procesach automatyzacji w firmie.
 3. Wykwalifikowany zespół projektowy – przy outsourcingu projektowym, firma nie musi zatrudniać dodatkowych pracowników, aby wykonali poszczególne etapy projektowe – zleca to firmie zewnętrznej.
 4. Optymalizacja kosztów – podpisując umowę na opiekę IT firma z góry określa comiesięczny koszt umowy i zakres prac, które wykona w ramach tej umowy obsługująca firma.
 5. Obniżenie kosztów firmowych – przenosząc obsługę informatyczną do firmy zewnętrznej, organizacja może zredukować koszty działu IT do minimum.
 6. Optymalizację procesów biznesowych – dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu specjalistów IT świadczących zewnętrzną opiekę informatyczną, firma może zoptymalizować wewnętrzne procesy biznesowe.
 7. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niekompetentnych specjalistów – koszt przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika działu IT może być bardzo wysoki, przy czym ryzyko związane z zatrudnieniem pracownika z nieodpowiednimi kompetencjami jest również wysokie.
 8. Uwolnienie działu HR – rekrutacja wysoko wykwalifikowanych pracowników może zabierać dużo czasu i by procesem bardzo kosztownym.
 9. Obniżenie kosztów działu HR – wyeliminowane zostają koszty związane z zatrudnianiem i procesowaniem pracowników działu IT.
 10. Stały dostęp do zespołu specjalistów – w ramach outsourcingu informatycznego firma ma zapewnioną stałą opiekę informatyczną, jednocześnie eliminując ryzyko braku takiej opieki w przypadku nagłej nieobecności pracownika.
 11. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i oprogramowania – firmy IT kładą duży nacisk na stały rozwój pracowników oraz korzystanie z najnowszych technologii i narzędzi, zapewniając tym samym najwyższy poziom opieki IT.
 12. Minimalizacja ryzyka związanego z opóźnieniem projektów – ryzyko związane z wykonaniem projektu przechodzi na firmę świadczącą usługę outsourcingu IT.
 13. Zwiększenie bezpieczeństwa IT w firmie – dzięki outsourcingowi IT firma może wdrożyć najwyższej klasy zabezpieczenia do firmy.
 14. Lepsza organizacja w firmie – obsługa informatyczna jest dostępna praktycznie od ręki i wszelkie awarie informatyczne rozwiązywane są na bieżąco.
 15. Przeniesiona odpowiedzialność za działania IT – odpowiedzialność za działania IT przejmuje firma świadcząca usługę obsługi IT firm.
 16. Szybki czas reakcji w przypadku awarii – w ramach obsługi informatycznej firmy mogą dostosować czas reakcji obsługującej firmy do wymagań biznesowych (SLA). Może to być dostęp do obsługi informatycznej nawet 24h/dobę oraz natychmiastowa reakcja na awarię.
 17. Osobisty opiekun IT – w ramach opieki IT firma dostaje dostęp nie tylko to szerokiego grona specjalistów, lecz również do dedykowanego opiekuna IT, który będzie na bieżąco śledził działania informatyczne w firmie.
 18. Pełny raport IT – w ramach outsourcingu IT organizacja otrzymuje pełny raport z wykonywanych prac informatycznych przygotowany co miesiąc przez firmę świadczącą usługę.

Masz pytania?