Outsourcing IT we Wrocławiu

Kompleksowa obsługa informatyczna firm.

CONET Sieci i Systemy istnieje na rynku od ponad 20 lat. W tym czasie świadczyliśmy usługi informatyczne niezliczonym firmom, zarówno z Warszawy, całej Polski, w tym Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Krakowa, Katowic, Poznania czy Lublina, a nawet Irlandii czy Luksemburga. Pomogliśmy im wdrożyć najnowsze technologie i rozwiązywaliśmy liczne problemy związane z obsługą komputerów, urządzeń sieciowych, serwerów oraz programów i aplikacji umożliwiających ich użytkowanie.

W ramach wsparcia IT świadczymy szeroki wachlarz usług mających na celu pomóc firmom i ich pracownikom wykonywać swoje zadania i rozwijać się pod względem biznesowym.

Dzięki zleceniu opieki informatycznej zewnętrznemu dostawcy, firma nie tylko zapewnia sobie obsługę informatyczną na najwyższym poziomie i dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, lecz również obniża koszty i optymalizuje procesy.
Outsourcing IT może dotyczyć bieżącej obsługi pracowników (helpdesk), zarządzania systemami informatycznymi (administracja IT), serwisowania sprzętu komputerowego (serwis IT) czy projektowania i tworzenia aplikacji (software house).

We get IT done.


Jesteś zainteresowany outsourcingiem IT we Wrocławiu?

Świadczymy profesjonalne usługi IT

Usługi w ramach Outsourcing IT

Sprawdź, jakie usługi świadczymy w ramach outsourcing IT we Wrocławiu

Administracja IT

Administracja IT to opieka administracyjna nad komputerami użytkowników oraz siecią lokalną. W ramach administracji IT, firma zewnętrzna zajmuje się wykrywaniem, diagnozą i rozwiązaniem problemów informatycznych, konserwacją urządzeń i wdrażaniem zabezpieczeń, integrowaniem oraz migracją danych, aktualizacją oprogramowania i zabezpieczeń oraz tworzeniem dokumentacji technicznej dla obsługiwanej organizacji.

Serwis IT

Serwis IT obejmuje opiekę oraz wsparcie serwisowe dotyczące komputerów, serwerów i całego sprzętu informatycznego w firmie. Specjalista serwisu IT zajmuje się usuwaniem awarii i usterek stacji roboczych użytkowników oraz sieci i podstawowej infrastruktury Windows. W trakcie serwisowania, w razie potrzeby, może zostać zapewniony sprzęt zastępczy.

Helpdesk

Helpdesk to zdalna pomoc użytkownikom, konsultacje, przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii oraz rozwiązywanie prostych problemów. Usługa helpdesk obejmuje telefoniczne lub mailowe rozwiązywanie problemów użytkowników związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania.

Masz pytania?