Polish Oil and Gas Company – Libya. Szkolenie z techniki zabezpieczeń sieci

 

Szkolenie z zakresu techniki zabezpieczeń sieci

Klient
Polish Oil and Gas Company – Libya – spółka zależna od PGNiG. Spółka zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż węglowodorów w Libii. Firmie udało się odkryć m.in. złoża gazu ziemnego. 

Jakie były potrzeby?
Klient potrzebował przeszkolić pracowników w kwestiach dotyczących mechaniki działania współczesnych technik zabezpieczeń sieci.

Nasz wybór

Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia:

  • firewall – co to jest, zapoznanie się z technologią firewall,
  • omówienie mechanizmów działania współczesnych technik zabezpieczeń sieci przy użyciu:
  • zapory sieciowej oraz
  • technik zabezpieczania komunikacji sieciowej za pomocą tuneli VPN.

Szkolenie trwało 5 dni. Przygotowaliśmy prezentację, która w prosty sposób wyjaśniała zawiłości działania zabezpieczeń sieciowych. Następnie zostały omówione poszczególne zagadnienia.

Omówione zagadnienia:
1. Podstawy technologii firewall – wprowadzenie do technologii firewall
2. Filtrowanie pakietów:
     – Omówienie logiki działania filtrowania (poziomy bezpieczeństwa)
     – Praktyczne metody konfiguracji filtrowania
     – Grupowania ruchu w celu poddania go odrębnym regułom
3. Network Address Translation (NAT)
     – Statyczny NAT opis funkcjonowania i konfiguracja
     – Port translation
4. Routing
     – Routing statyczny
5. Połączenia VPN
     – Typy połączeń VPN
     – IPSEC VPN typu site to site z kluczem pre-shared
     – Remote IPSEC VPN
     – SSL VPN
6. Mechanizmy redundancji
     – Mechanizm failover omówienie i implementacja
7. Firewall „przeźroczysty”
     – Transparent firewall – teoria i praktyka

Korzyści dla klienta:

  • Poznanie, jak funkcjonują współczesne techniki zabezpieczeń sieci
  • Uświadomienie pracownikom klienta, jakie istnieją zagrożenia w sieci
  • Poinformowanie pracowników klienta, jak można się bronić przed ww. zagrożeniami
  • Zapoznanie pracowników z mechaniką działania firewalla
  • Szkolenie zostało przeprowadzone przez naszych specjalistów 
  • Merytoryczne wsparcie specjalistów