Polityka Plików Cookies

CONET Sp. z o.o. Sp. K. ceni prywatność Klientów, partnerów i użytkowników naszej strony internetowej i działa zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych. Oświadczamy również, że nie przekazujemy, nie użyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych innym podmiotom bez zgody Klienta, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej traktowane są przez naszą firmę jako dane poufne.

Dla zachowania najwyższych standardów sieciowych, chcemy poinformować, jakie informacje pozyskujemy za pomocą naszej strony internetowej i jak je wykorzystujemy.

Logi serwera: Serwer strony internetowej zapisuje Państwa adres IP w standardowym logu serwera. Loginów serwera używamy dla diagnozowania problemów z naszym serwerem, badania sposobu użytkowania naszej strony, prowadzenia statystyk oraz do poprawy jej funkcjonowania. Logi IP nie zawierają żadnych Państwa danych osobowych.

Ciasteczka (Cookies): nasza strona może używać „ciasteczek” do kontroli dostarczania treści i monitorowania aktywności na naszej stronie.

Dane z formularza kontaktowego: W formularzu prosimy o podanie nazwy firmy lub imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby zainteresowanej kontaktem z naszą firmą. Dane te są pobierane i przechowywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem w związku z przedstawieniem naszej oferty, weryfikacją świadczonej przez nas usługi lub innym tematem, który podali Państwo w formularzu. Jeżeli dane te zostaną wykorzystane do wysyłki mailowej reklamującej naszą firmę lub informującej o naszych propozycjach współpracy i nie wyrażą Państwo na to dalszej zgody to zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania podobnych informacji.

Wypełniając nasz formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzane podanych danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)) oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 r.) Jednocześnie mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest CONET Sp. z o.o. Sp. K.
Korzystając ze strony www.conet.pl akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności. CONET sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony prywatności lub zasad polityki prywatności stosowanych na tej stronie prosimy o kontakt z naszą firmą.