POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.conet.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest CONET Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-199), ul. Leszno 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000746448, NIP 527-25-30-565, REGON 140805123 Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł, zwana dalej CONET.
 3. CONET dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest min bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Jak zbieramy dane?

 1. CONET zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  • rejestracji konta w Serwisie;
  • składania zamówienia w Serwisie;
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Klient podaje:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe:
   • kod pocztowy i miejscowość;
   • kraj (państwo);
   • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie, Klient podaje następujące dane:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe:
   • kod pocztowy i miejscowość;
   • kraj (państwo);
   • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  • firmę Przedsiębiorcy;
  • numer NIP.
 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 8. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.
 10. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  3. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
  4. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

§3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Serwisie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Serwisie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system paynow, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce mElements z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.
 6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail CONET będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.

§4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez CONET na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez CONET produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. CONET wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. CONET wykorzystuje Cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. CONET wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii) oraz linkedin.com (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii);
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii);
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics i Google Tag Manager (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Meta Pixel (administrator cookies zewnętrznego: Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii), LinkedIn Insight Tag (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii) oraz UET Tag (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii);
  • prowadzenia działań remarketingowych za pośrednictwem narzędzi Google Analytics, Google Ads i Google Tag Manager (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Meta Pixel (administrator cookies zewnętrznego: Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii), LinkedIn Insight Tag (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii) oraz UET Tag (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii;
  • prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  • przeglądarka Internet Explorer;
  • przeglądarka Mozilla Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Safari;
  • przeglądarka Opera.
 7. CONET może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez CONET przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. CONET nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§5 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez CONET za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy CONET.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4. CONET zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. CONET może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez CONET roszczeń od danego Klienta.
 6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła. CONET nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie.
 8. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Serwisu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 9. CONET nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, Korzystając z serwisu www.conet.pl akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności. CONET sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres: marketing@conet.pl