Projektowanie sieci i systemów informatycznych

Jeżeli remontujesz lub organizujesz nowe biuro, siedzibę lub nawet cały budynek skorzystaj z naszych doświadczeń. Projektujemy, wdrażamy i serwisujemy firmowe przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne.

Sieć LAN

Sieć lokalna LAN (Local Area Network) łączy urządzenia sieciowe w ramach jednego biura lub budynku.

Sieć MAN

Sieć miejska MAN (Metropolitan Area Network) łączy sieci LAN i urządzenia komputerowe w obrębie danego miasta lub aglomeracji.

Sieć WAN

Sieć rozległa WAN (Wide Area Network) jest siecią o zasięgu globalnym. Łączą ze sobą urządzenia rozmieszczone na obszarze kraju lub kontynentu.

Skorzystaj z naszych usług doradczych

Dopasowane, niezawodne i skalowalne sieci

Podczas projektowania infrastruktury sieciowej uwzględniamy bieżące zapotrzebowanie oraz przyszły rozwój firmy. Dobieramy najkorzystniejsze pod względem kosztów i wydajności rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dostarczamy projekt struktury logicznej, wybieramy technologie sieciowe oraz gwarantujemy przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej konfiguracji. Wszystkie nasze działania realizujemy w oparciu o najlepsze praktyki.