Jak utrzymać koszty obsługi IT pod kontrolą?

Korzystanie z usług zarządzanych sprawia, że koszty utrzymania infrastruktury IT są w pełni przewidywalne, przy jednoczesnym nieustannym dążeniu do ich optymalizacji.

Co to są usługi zarządzane (managed services)?

To rodzaj outsourcing’u – powierzania określonych zadań, funkcji lub procesów zewnętrznym podmiotom. Usługi zarządzane, związane z infrastrukturą IT i obejmują:

 • przekazanie zadań związanych z IT w całości lub w części,
 • ciągłą opiekę 24/7/365 nad procesami ze strony usługodawcy,
 • możliwość ustalenia pomiędzy stronami poziomu wydajności i jakości, do których usługodawca jest zobligowany.

Usługi zarządzane dotyczą konkretnych procesów w dziedzinie IT:

 • działanie systemów i aplikacji,
 • zarządzanie bazami danych,
 • ochrona i odzyskiwanie danych,
 • tworzenie kopii zapasowych,
 • zarządzanie i bezpieczeństwo sieci.

Managed Services Provider (MSP)

Do realizacji wymienionych zadań niezbędny jest dostawca, posiadający odpowiednią wiedzę oraz zasoby do tego, aby w zdalny sposób zarządzać infrastrukturą IT klienta. Dostawca usług zarządzanych posiada odpowiednio wykwalifikowany personel i oprogramowanie do monitorowania i zarządzania (RMM). Umożliwia to śledzenie poziomów wydajności i natychmiastowe rozwiązywanie pojawiających się problemów w infrastrukturze klienta.

MSP wykazuje zaangażowanie nie tylko w zakresie wykonywania procesów operacyjnych, ale także wspierania w osiąganiu strategicznych celów organizacji.

Korzyści dla małych i średnich firm

Na usługach zarządzanych mogą skorzystać szczególnie te firmy, które nie posiadają własnych działów IT zapewniających wymaganą funkcjonalność, prawidłowość działania i bezpieczeństwo.

Dostawcy usług zarządzanych z założenia przyjmują postawę proaktywną, poszukując optymalnych rozwiązań dla swoich klientów. W ten sposób, małe i średnie firmy odnotowują szybki rozwój w zakresie systemów komputerowych, ochrony danych czy bezpieczeństwa sieci. Z punktu widzenia małych firm zaletą są także przewidywalne koszty outsourcing’u IT, nawet w wielomiesięcznej perspektywie.

Sposoby rozliczeń z MSPs

Dostawca usług zarządzanych pobiera z reguły opłatę w formie abonamentu miesięcznego, dzięki czemu współpraca jest przejrzysta. Jej wysokość może być określona ze względu na:

 • liczbę zarządzanych komputerów lub serwerów,
 • liczbę użytkowników infrastruktury IT,
 • umowę o gwarantowanym poziomie świadczonych usług – SLA (Service Level Agreement), co zabezpiecza klienta przed niekompetentnymi usługodawcami.

Usługi zarządzane są nowym podejściem w outsourcing’u firm w obszarze IT, gwarantującym przejrzystość współpracy, kontrolę nad poziomem świadczonych usług oraz ciągłe doskonalenie procesów.