Razem z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego utworzyliśmy zespół w którym prowadziliśmy badania nad udoskonaleniem badania wzroku.

Prace polegały na:

  • utworzeniu nowego procesu badania wykorzystując istniejące patenty
  • utworzeniu środowiska sprzętowo - programistycznego na którym badanie mogło się odbyć
  • przeprowadzeniu badań na pacjentach w celu uzyskania optymalnego procesu badania

Projekt wykonaliśmy z sukcesem w 2017