Wydajność pracy

Jak zwiększyć wydajność pracy dzięki optymalizacji środowiska?


Jak zwiększyć wydajność pracy?

Na wydajnej pracy zależy nie tylko pracodawcom, ale również pracownikom. Pracownicy, by efektywniej wykonywać powierzone obowiązki, wykorzystują nowe typy urządzeń i sposoby dostępu do zasobów organizacji. Zyskują w ten sposób błyskawiczną komunikację oraz możliwość przetwarzania i wysyłania dokumentów praktycznie w każdym miejscu, w którym mają dostęp do Internetu. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich narzędzi. To w jaki sposób zorganizowane jest środowisko informatyczne decyduje o tym, czy zwiększy się wydajność i produktywność pracowników, czy też powstanie organizacyjny zamęt.
Jednym z najlepszych sposobów na zapanowanie nad rosnącą różnorodnością rozwiązań jest centralny system zarządzania i udostępniania pracownikowi potrzebnego oprogramowania i danych.

Jak udostępniać firmowe zasoby z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa?

Pożądany efekt można uzyskać poprzez dobrze zaprojektowane środowisko informatyczne, posiadające 5 cech wydajnego i bezpiecznego środowiska pracy:

Wsparcie dla nowoczesnego stylu pracy
Dobrze zaprojektowane środowisko poprawia wydajność pracy, umożliwiając łatwy dostęp do systemów operacyjnych, aplikacji i danych. Z zasobów można korzystać zarówno na urządzeniach firmowych, jak i własnych pracownika. Połączenie realizowane jest za pośrednictwem Internetu, a cała infrastruktura jest utrzymywana na serwerze firmowym.

Bezpieczne udostępnienie sieci firmowej
Pracownik, używając firmowego lub własnego urządzenia mobilnego zachowuje kontrolę nad urządzeniem. Ma jednocześnie możliwość instalacji aplikacji biznesowych i danych udostępnianych przez pracodawcę. Pracodawca zaś ma wdrożony jednolity system zarządzania urządzeniami i oprogramowaniem.

Centralne zarządzanie dostępem do zasobów wewnętrznych firmy
Dział IT lub właściciel firmy może precyzyjne ustalać i kontrolować dostęp do danych serwerowych oraz gromadzonych w chmurze.

Całościowe zarządzanie konfiguracją urządzeń, systemów i aplikacji
Zintegrowany system informatyczny zapewnia możliwość wprowadzania na bieżąco ustawień spełniających wymagania bezpieczeństwa, prawne i branżowe dla różnych urządzeń. Przy użyciu pojedynczej konsoli administracyjnej można konfigurować certyfikaty elektroniczne, połączenia VPN czy też profile sieci Wi-Fi także na prywatnych urządzeniach pracowników.

Zabezpieczenie zasobów będących własnością firmy, a przechowywanych w urządzeniach mobilnych
W przypadku kradzieży urządzenia lub zwolnienia pracownika dział IT może zdalnie usunąć z urządzenia firmowe dane i aplikacje. Możliwe jest również całkowite zablokowanie urządzenia i skasowanie wszystkich zapisanych w nim danych.

Obecnie firmy świadczące usługi informatyczne posiadają technologie, które pozwalają stworzyć zintegrowane środowisko. Daje to kontrolę nad prawidłowym działaniem systemów informatycznych. Niezależnie od tego, czy pracownik korzysta z urządzenia firmowego, czy własnego, może mieć dostęp do aplikacji i danych udostępnionych mu przez pracodawcę, a firma sprawuje kontrolę nad ich wykorzystaniem i bezpieczeństwem.